• Google+
  • YouTube

Đăng ký

Đăng ký dự thi Tuổi Thơ Với Mùa Xuân

* Họ và tên:

* Email:

* Số điện thoại:

* Địa chỉ:

* Ảnh dự thi:

Định dạng ảnh .jpeg hay .jpg. Kích thước: chiều rộng tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh ngang), chiều dài tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh đứng). Dung lượng file tối thiểu 1MB, tối đa 20MB.

* Tiêu đề ảnh:

* Nội dung ảnh:

* Mã kiểm tra:
captcha

Leave a Reply

TOP ↑